Pedagógia. Néhány gondolat amit az iskolai tanításról és tanulásról érdemes tudni ahhoz, hogy ne csak megtapasztaljuk, hanem valamilyen szinten értsük is az iskola világát. Teljesen megérteni valószínűleg lehetetlen, de jobban érteni praktikus és érdekes kaland. Jó tanárnak nem születni kell, mert a tanári tevékenység is egy szakma, ami tanulható. Iskolába mindenki járt már, de érdekes lehet utólag, felnőttként is látni hogy mi történt ott és főleg mi történhetett volna. Szülőként is izgalmasabb hogy ha nem csak véleményünk van a pedagógiáról, hanem egy kicsit jobban értünk hozzá. Nem világmegváltás, hanem tájékoztató jellegű kurzus a tanítás, tanulás, módszertan világából. Nem receptgyűjtemény és nem is biztosan bevált varázsigék sorozata, amivel rossz irányba haladó iskolai folyamatok könnyen és gyorsan, lehetőleg egyéni változtatások nélkül megváltoztathatók. Tanárszakos hallgatók is ezt tanulják, de ha már áttekintjük a módszertan legfontosabb területeit, akkor miért ne tarthatna velünk (velem és ővelük)? Lesznek előadások, kérdések, interaktív konzultációs lehetőség és akár még tesztet is ki lehet tölteni. A tartalom garantált, a közösségi élmény valószínű, a részvétel vagy távolmaradás egyéni felelősség. A kurzus nyitott. Nem csak a felület és a tartalom, hanem a szemlélet is.

A kurzus tematikája

• Az iskola világának narratívái: elmélet és gyakorlat a pedagógiában
• Tanulási környezet
• Az oktatás szervezeti formái és szervezési módjai
• Az oktatás módszerei
• Tanítási-tanulási stratégiák
• A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalma
• Az oktatási folyamat
• A pedagógiai értékelés folyamata, formái és eszközei
• A pedagógus tervező munkája: a tanmenet, a tematikus terv, az óravázlat, az alternatív tervek
• Differenciálás és adaptivitás
• A különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatása

Oktatásszervezés, módszerek

Kontakt osztálytermi előadás alapján rögzített youtube podcast, slideshare prezentációval. Előadásokra épülő online beszélgetés, tartalom- és információmegosztással, hálózati munkával, illetve tematikus részenként lezáró szummatív értékeléssel, esetleges online csoportmunkával.

A kurzus időtartama

12 hét

Költségek

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint

Intézményes oktatásban tanulóként vagy tanárként eltöltött idő, érettségi

Oktató(k) Dr. Ollé János

Neveléstudományi Intézet

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. október 9..

Regisztrálok