Az oktatás világában évről-évre egyre nagyobb figyelmet kap egy innovatív, tevékenységközpontú tanulásszervezési eljárás, mely a digitális történetmesélés névre hallgat.
A módszer lehetővé teszi, hogy a tanulók egy 2-3 perces digitális történetben megjelenítsék egyéni tapasztalataikat, reflektáljanak környezetük élményeire, vagy éppen bemutassák egy adott tantárggyal kapcsolatos új felfedezéseiket. Egyedi kisfilmjeik szövegét ők írják, és digitális eszközök segítségével maguk szerkesztik állóképeiket, narrációjukat, videójukat.
A folyamat során egyéni kutatómunkára és kooperatív csoportmunkára egyaránt alkalmuk adódik. Alkotó munkájukat tanáruk facilitáló tevékenysége segíti. Pedagógiai céltól függően a digitális történetmesélés felhasználható
egyéni élettörténetek, identitástörténetek felszínre hozására, tantárgyi tartalmak megismerésére, feldolgozására, beépítésére.

Világszerte sikerrel számolnak be pedagógusok a módszer pozitívumairól, hiszen számos kompetenciát, képességet, készséget fejleszt.
Most itt a lehetőség arra, hogy magyar pedagógusok is megismerkedjenek a módszerrel, mely sikerrel alkalmazható bármely tantárgy oktatása során.

A kurzus tematikája

(1) A kurzus tartalma, célja, felépítése. Általános bevezető. A digitális történetek típusai. Tantárgyi célok meghatározása. 
(2) Szövegalkotás kritériumai. Releváns témaválasztás. Storyboard. Storymap. Példák kül. tantárgyak keretein belül készített digitális történetekre. 
(3) Jogtiszta tartalmak keresése, felhasználása, közzététele. Creative Commons. Jogtiszta képek és hangok forrásai. Felhasználandó kép és hanganyagok felhőalapú tárolása.
(4) Saját képek szerkesztése. Fileméret. Fotózás, szkennelő alkalmazások, gif, montázs. 
(5) Saját hangfelvétel készítésének lehetőségei. Hangformátumok. Szerkesztési lehetőségek (audacity) 
(6) A videószerkesztés alapjai (wevideo) 

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzus tevékenységközpontú hálózati munkára épül, alapját jelentik a résztvevők egyéni és koopereatív feladatmegoldásai.
A kurzus során a hallgatóknak lehetőségük adódik arra, hogy megjelenítsék:
- önreflexiójukat,

- egy tevékenység kapcsán felmerülő nehézségeiket, sikerélményüket, gondolataikat,

- reflexióikat hallgatótársaik munkáira,

- produktumaikat.
Az intenzív kurzus során a résztvevők három-négynaponta ismerkednek meg egy-egy új modullal.

 

A tanfolyam végén a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A kurzus időtartama

18 nap

Költségek

mindenki számára ingyenes

Oktató(k) Lanszki Anita LinkedIn
A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2017. január 18..

Regisztrálok