A korszerű oktatástervezés a pedagógiai munka egyre inkább felértékelődő része. Kurzusunkban gyakorló és leendő tanárok, tanárszakos hallgatók számára elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk az oktatástervezés, tananyagfejlesztés korszerű módszereiről.

A kuzus oktatási célja a kurzusban résztvevők felkészítése az IKT eszközökkel támogatott oktatástervezési, tartalomfejlesztési tevékenységre. Oktatástervezéssel kapcsolatos elméleti ismeretek birtokában a korszerű, bárki számára elérhető felületekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal megerősödve, a korszerű oktatástervezésben járatos szakemberekké válnak.

Ismeretek:

A kurzust elvégző tanuló

● ismeri az oktatáselmélet és az oktatástervezés legújabb trendjeit,

● ismeri az oktatástervezési módszerek alapelemeit és alapvető jellemzőit,

● tájékozott a mindenki által ingyenesen elérhető, a tananyagfejlesztés során alkalmazható felületek használatáról,

● ismeri a MOOC-kurzusok oktatástervezési tapasztalatait és az ezekből levont tanulságokat.

 

Képességek:
A kurzust elvégző tanuló

● képes elektronikus környezetben oktatási folyamatot tervezni és menedzselni

● képes a tananyagfejlesztés során alkalmazható online felületek használatára

● képes online tesztek létrehozására

 

Attitűdök:

A kurzust elvégzett tanuló

● szemléletében az IKT eszöközök a tanulási folyamat korszerű és eredményes támogatóiként jelennek meg,

● a tanítási alkalmat széleskörűen, nem csupán a tantermi frontális oktatásként értelmezi,

● az oktatási folyamatban a tanulót mint a tudás konstruálóját tekinti,

● önmagát tanárként a tudás létrehozásában aktívan közreműködő, a felhasználható eszközök tárházát széleskörűen alkalmazó támogatóként értelmezi.

 

Követelmény: aktív részvétel, portfólió létrehozása, e-beadandók, teszt

Határidők: az egyes tananyagrészeknél megadva

Értékelés:a részvétel során mutatott aktivitás, e-beadandók, a gyakorlati feladatok minősége, teszt

 

 

Projekt címe: Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen

A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című projekt támogatta.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00001

A kurzus tematikája

1. hét: Oktatáselmélet és oktatástervezés - Dr. Ollé János

2. hét: Oktatástervezés és adatbányászat - Dr. Papp Danka Adrienn

3. hét: Oktatástervezési modellek - Sablik Henrik

4. hét: Motiválás, aktivizálás és megerősítés a tananyagban - Janurikné Soltész Erika

5. hét: A tananyagfejlesztés során alkalmazható online felületek - Kovács Cintia

6. hét: Online tananyagok készítése - tapasztalatok és meglátások - Dr. Námesztovszki Zsolt

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzuson résztvevőknek egy-egy témában való elmélyedéshez egy hét áll rendelkezésre. Az elmélyülést minden téma esetében segíti egy rövid bevezető előadás, majd ezt követik különböző, változatos gyakorlati feladatok. Az elkészített feladatok egy portfólió fájlba kerülnek majd, amely sablon alapján készül. Így a kurzuson végzett tevékenységeknek lesz egy végső produktuma, amely portfólióként is bemutatható. A kurzus tevékenységközpontú hálózati munkára épül, amelynek eredményes teljesítéséhez elengedhetetlen a résztvevők aktivitása, intenzív, kezdeményező kommunikációja többek között a fórumokon, és páros értékeléseken keresztül. A kurzust sikeresen elvégzők teljesítési igazolást kapnak.

A kurzus időtartama

6 hét

Költségek

ingyenes

Oktató(k) Dr. Námesztovszki Zsolt

Újvidéki Egyetem

Dr. Ollé János

Neveléstudományi Intézet

Dr. Papp-Danka Adrienn Janurikné Soltész Erika

Eszterházy Károly Egyetem, NTDI

Kovács Cintia

EKE NTDI

Sablik Henrik

Nexius Learning, tananyagfejlesztő

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2017. június 14..

Regisztrálok