Online tanulási környezet, vagy digitális tananyag létrehozásakor a fejlesztők általában arra törekszenek, hogy a tanulási tartalom, a kezelői felület, az eszközök a tanulás célja szempontjából minél megfelelőbbek legyenek. Arra ritkábban gondolunk azonban, hogy az online tanulási környezet felülete előtt olyan emberek ülnek, akik a tanulási céljukon túl más jellegű vágyakkal, érzelmekkel, előzetes tapasztalatokkal, más-más motivációval bírnak. Hatékony online tanulási környezetet azonban csak akkor tudunk létrehozni, ha nemcsak az eszköz, hanem a tanuló szempontjait is figyelembe vesszük a fejlesztés során. A kurzus célja, hogy megismertesse a résztvevőket az online tanulási környezetek fejlesztésének pszichológiai összetevőivel, melyekre érdemes odafigyelni, ha hatékony tanulási környezetet, tananyagot szeretnénk létrehozni.

A kurzus tematikája

1. Tanuláselméletek. Különböző tanuláselméletek alkalmazása online környezetben (digitális segédanyagok, vitafórum)

 

2. Az online környezet jellegzetességei, kihívásai a tanulás szempontjából. Digitális műveltség, információs műveltség, Digitális állampolgárság. Online tanulási környezetet meghatározó tényezők, online tanulás jellegzetességei. Személyes tanulási környezet. (digitális segédanyagok, vitafórum)

 

3. Különböző online környezetek jellemzői oktatásszervezési és tanulási szempontból. E-learning környezetek, távoktatás, MOOC.
(digitális segédanyagok, vitafórum, gyakorlati feladatok, közös értékelés)

 

4. A tanulás hatékonyságát befolyásoló külső és belső tényezők: Rövid elméleti bevezető a tanulást meghatározó külső tényezőkről (hagyományos és multimédiás tanulási környezet) és belső tényezőkről (pl. motiváció, akaraterő, önkontroll, attitűd, kognitív képességek stb.).
(digitális segédanyagok, vitafórum, gyakorlati feladatok, közös értékelés)

 

5. Online tanulási környezet a tanuló szempontjából -1. Tanulói magatartás, hatékonyságot befolyásoló személyes tényezők, kognitív képességek, tanulási motiváció és elkötelezettség.
(digitális segédanyagok, vitafórum, gyakorlati feladatok, közös értékelés)

 

6. Online tanulási környezet a tanuló szempontjából -2. Az önszabályozó tanuló, az önszabályozás jelentősége online tanulási környezetben.
(digitális segédanyagok, vitafórum, gyakorlati feladatok, közös értékelés)

 

7. Online környezetben megjelenő tanulási stratégiák: PQRST, SQ4R, MURDER, gondolattérkép stb. A tanulási stratégia fogalma, szerepe a tanulásban (rövid tanári ismertető). Hosszabb tananyag feldolgozását segítő PQRST, SQ4R, MURDER módszerek jellegzetességeinek bemutatása. Cornell módszer, gondolattérkép használatának lehetőségei, előnyei.
(digitális segédanyagok, vitafórum, gyakorlati feladatok, közös értékelés)

 

8. Módszertani ajánlások az online környezetben végzett tanulás segítésére. A kognitív teher csökkentésének lehetőségei multimédia környezetben, időmenedzsment technikák, motivációt segítő technikák, önszabályozás segítése, figyelmi képesség javítása.
(digitális segédanyagok, vitafórum, gyakorlati, közös értékelés)

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzus a digitális tananyagok fejlesztéséhez szükséges elméleti alapok megismertetésén túl az ilyen tananyagok hatékonyságát növelő módszertani, gyakorlati ismeretek elsajátítását is célul tűzi ki. Így az elméleti jellegű ismeretek mellett gyakorlati feladatokat is tartalmaz majd, ezért elvégzésének alapvető feltétele a hallgatói aktivitás, hallgatótársakkal való együttműködésen alapuló munka. A kurzus részét képezi a megismert, online környezetben is alkalmazható tanulásmódszertani módszerek kipróbálása is, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a módszerek alkalmazását saját élmény formájában is megtapasztalják a hallgatók.

A kurzus időtartama

8 hét

Előismeretek, képzési szint

pedagógiai, informatikai ismeretek

Oktató(k) Faragó Boglárka

Pszichológia Tanszék, tanársegéd

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. október 17..

Regisztrálok