A kurzus célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyek hozzájárulnak a tudatos, tervezett életvezetéshez, a hatékony tanuláshoz, valamint a felsőoktatás által támasztott kihívások kezeléséhez.
A kurzus során olyan kompetenciák fejlesztését célozzuk meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a sikeresen tudják teljesíteni a felvett kurzusaikat, sikeres vizsgákkal tudják zárni a félévet. A kurzus interaktív elemekre, a hallgatók aktivitására épít, és igyekszik a tanulásról, valamint az életvezetésről nélkülözhetetlen ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítani a hallgatókat.
Elsősorban elsőéves, felsőoktatásban tanuló hallgatók számára ajánljuk, de hasznos lehet középiskolások számára,
vagy felsőbb éves hallgatóknak, akik tudatosabban szeretnének tanulni.
A résztvevőknek heti rendszerességgel online feladatokat kell elvégezniük, határidőre beküldeniük. A oldalon ajánlatos a fórumbeszélgetésekben részt venni, a sajátélményű gyakorlatok tapasztalatait megosztani.
Módszerek: sajátélmény, önreflexió, kérdőíves módszerek

A kurzus tematikája

1. A tanulás hatékonyságát befolyásoló külső és belső tényezők: Rövid elméleti anyag a tanulást meghatározó külső tényezőkről (tanulási környezet, napirend) és belső tényezőkről (pl. motiváció, akaraterő, önkontroll, attitűd, kognitív képességek stb.). A hallgatók önreflexióinak megosztása a saját tanulásukban szerepet játszó tényezőkről. Digitális állampolgárság, online tanulástámogatás.
2. Digitális állampolgárság, online tanulástámogatás, tanulás online környezetben: A digitális állampolgárság fogalmának, kutatásainak megismerése, az online környezetben végzett tanulás sajátosságainak azonosítása, különbségei a hagyományos tanulási környezetekhez képest.
3. Időmenedzsment, időperspektívák, időparadoxon; a saját tanulási folyamat tervezése (napirend, vizsgarend): Az időmenedzselés fontossága. Egy időmenedzsment-technika (Pomodoro) ismertetése, hátrányaink megvitatása. Tervezés a tanulással kapcsolatban: napirend, hetirend, vizsgarend készítésének alapelvei (kiscsoportos megbeszélés). Zimbardo elképzelése az időperspektívákról, időperspektíva kérdőív.
4. Tanulási stratégiák: PQRST, SQ4R, MURDER: A tanulási stratégia fogalma, szerepe a tanulásban (ismertető). Hosszabb tananyag feldolgozását segítő PQRST, SQ4R, MURDER módszerek bemutatása, kiscsoportos megbeszélés (jellemzőik, szakaszaik, hasonlóságok, különbségek, tetszési index stb.).
5. Gondolattérkép használatának lehetőségei, előnyei a tanulás során: A hallgatók kipróbálnak egy készítő programot valódi tananyag tanulásához, feltöltik a felületre, beszámolnak tapasztalataikról.
6. A jó jegyzet, vázlat készítésének fortélyai. A hallgatók az órai jegyzetelést, vázlatírást gyakorolják.
7. Magolás helyett: mnemotechnikai eljárások alkalmazásának előnyei. Memóriafokozó eljárások, praktikák. Nem értelmes, összefüggő szövegek tanulásához nyújt segítséget az anyagrész néhány hasznos módszerrel.
8. Hasznos tanácsok a szóbeli és az írásbeli vizsgára való felkészüléssel kapcsoltban. Társas tanulásban, tanulópárok, tanulóműhelyek. A lecke kifejezetten a vizsgára való felkészülést segíti, és megismertet társas tanulás lehetőségeivel.
9. Szorongás, tesztszorongás, és a „vizsgadrukk" legyőzésének lehetőségei, módszerei. A Spielberger-féle és Vonásszorongás Kérdőív (STAI) kitöltése az online felületen. Rövid elméleti áttekintés a szorongásról, és teljesítmény kapcsolatáról. Önreflexiók tapasztalatok. Szorongáscsökkentő módszerek, légzőgyakorlatok, relaxáció kipróbálása.
10. Életvezetési kompetenciák, mentálhigiéné karbantartásának lehetőségei. Az ifjúkor és a felsőoktatás kihívásai, nehézségekkel való megküzdés módszerei. Az egyéni mentálhigiénés tanácsadás. Egyénre szabott tanácsadás, pályatanácsadás.

Oktatásszervezés, módszerek

A hallgatóktól elvárt tevékenységek: beküldendő feladatok határidőre való elkészítése és feltöltése, aktivitás a felületen (fórumokba való bekapcsolódás). A kurzus feladataival való heti rendszeres foglalkozás ajánlott.

A kurzus időtartama

10 hét

Költségek

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint

önismereti motiváció

Oktató(k) Dr. Dávid Mária

főiskolai tanár
Pszichológia Tanszék

Dr. Héjja-Nagy Katalin

tanszékvezető főiskolai docens
Pszichológia Tanszék

Dr. Mester Dolli

adjunktus
Pszichológia Tanszék

Dr. Taskó Tünde

főiskolai docens
Pszichológia Tanszék

A kurzus nyelve

Magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. március 20..

Regisztrálok