Az online kurzus célja a felnőttképzésekben és a felsőoktatásban (leendő és aktív) oktatók oktatói tevékenységének támogatása. Olyan felnőtt- és felsőoktatással kapcsolatos módszertani ismeretek kerülnek feldolgozásra, amelyek összhangban állnak a felnőttkori tanulással, az oktatók módszertani megújulásával, a változatos tanulási környezetekkel és az élethosszig tartó tanulás eszméjével.

A kurzus során megismerik a felnőttoktatásban és felsőoktatásban tanuló (felnőtt) hallgatók jellemzőit, a felnőttkori tanulás sajátosságait. Célunk, hogy a kurzus során olyan témaköröket járjunk körül, melyek gyakorlatiasan a mindennapi, elsősorban jelenléti oktatásban felhasználhatók és alkalmazhatók. Igyekszünk számos tanulmány és írás közül azokra fókuszálni, amelyek kiindulási alapul szolgálhatnak a kötet céljához és tartalmához.

A kurzus tematikája

• Felsőoktatás-pedagógiai (andragógiai) ismeretek
• Pedagógus- andragógus szerepek és kompetenciák
• (Felnőtt)oktatási módszerek és munkaformák
• Felsőoktatási/felnőttképzési jó gyakorlatok

Oktatásszervezés, módszerek

Beküldendő feladatok: Minden modulhoz kapcsolódnak feladatok, melyeket a MOOC felületen kell beküldeni.

A kurzus időtartama

10 hét

Költségek

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint

Pedagógiai-andragógiai alapismeretek

Oktató(k) Dr. Simándi Szilvia

mb. tanszékvezető főiskolai docens, 

Neveléstudományi Intézet
Andragógiai és Közművelődési Tanszék 

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2015. szeptember 15..

Regisztrálok