A kurzus célja bemutatni, hogyan lehet a matematikát érdekesen, színesen tanítani a vizuális művészetek és játékos tevékenységek segítségével. Módszereket, stratégiákat mutatunk be, melyek segítségével a matematikai készségeket és képességeket (kompetenciákat) fejleszteni lehet vizualizáció segítségével. A kurzus gyakorlatorientált, célunk a tanítási gyakorlatba könnyen beilleszthető, jól alkalmazható ismeretek átadása. Foglalkozunk a problémamegoldás elméletével és gyakorlatával, optikai illúziókkal, hasznos játékokkal (Zometool, origami, tangram, logikai játékok és kirakók, stb.) valamint a vizuális művészetek és a matematika kapcsolatával, olyan képzőművészekkel, akik gyakran használtak matematikai struktúrákat.

This course is also available in English. If you are interested, please look for more information on the following webpage: www.sonette.org

A kurzus tematikája

1. hét Bemutatkozás: a kurzuskoordinátor és a résztvevők fórum segítségével megismerkednek elmondják, milyen célból jelentkeztek a kurzusra.
2. hét Problémamegoldás a matematikában: elméleti háttér, tanítási-tanulási módszerek, stratégiák.
3-4. hét Példák vizuális kommunikáció és matematika órákra: video, óratervezetek, ezek megbeszélése fórumon.
5. hét Optikai illúziók és a látás pszichológiája – szerepük a gondolkodási képességek fejlesztésében.
6. hét Térlátás fejlesztése és vizsgálata – tesztek és eszközök.
7. hét Algebrai kifejezések vizualizálása.
8. hét A matematikaórákon jól használható eszközök bemutatása (Zometool, origami, tangram, logikai játékok...) A tantervben szereplő, a résztvevők által kiválasztott témához modell, játék tervezése.
9. hét Vizuális művészetek és matematika – néhány képzőművész, akik műveikben gyakran jelenítenek meg matematikai objektumokat, rendező elveket, mintázatokat..
10-11.hét A Geogebra használatának elsajátítása. A dinamikus geometriai szoftver előnyei. A tananyagban szereplő anyagrészhez geogebra segítségével alkalmazás készítése (órai feladat, elméleti tananyag vizualizációja, házi feladat, gyakorlati probléma vizualizációja, stb.
12-13.hét A résztvevők által tervezett modellek elkészítése, beillesztés a reguláris matematikaórák keretébe. Óratervezet készítése, a megtartott órákról fotók, videók. Az elkészített anyagok feltöltése, értékelés.

Oktatásszervezés, módszerek

Módszerek és tanulásszervezés: a kurzuskoordinátora előkészíti a tananyagot, melyet önállóan fel lehet dolgozni. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel a tananyaggal kapcsolatban, a hetente kiadott feladatokat közösen megbeszélik a többi résztvevővel, kifejtik véleményüket. A kurzus végére elkészítik a kitűzött beadandó feladatokat, ezeket feltöltik a Moodle felületre. Amennyiben van rá lehetőség, az elkészített modelleket, óratervezeteket a gyakorlatban kipróbálják, erről visszajelzést adnak. Értékelik egymás munkáját, majd az oktató is ad egy végső értékelést.

A kurzus időtartama

13 hét

Költségek

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint

Matematika Bsc, alapvető matematika módszertani ismeretek, alapvető pedagógiai-pszichológiai ismeretek, angol nyelv legalább középszintű ismerete, alapvető számítógépes felhasználói ismeretek.

Oktató(k) Oláhné Téglási Ilona

adjunktus, Matematika Tanszék

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2015. február 1..

Regisztrálok